lunduniversity.lu.se

Ledningsstöd

Avdelningschef Ledningsstöd
Beatrice Nordlöf
Tel: 046-222 71 90
Mobil: +46 70 525 90 78  

- Övergripande ansvar för administrationen av LTHs ledning, styrelse, prefekter och nämnder, huvudregistrator LTH, övergripande administration för alumnnätverket LTH

 

Registrator
Anna Carlsson Flinth
Tel: 046-222 37 58
Mobil: + 46 70 232 59 60 

- Registratur och arkivfrågor vid LTH

Administrativ koordinator
Camilla Nilsson
Tel: 046-222 48 22
Mobil: +46 72 544 42 15

- Koordination av alumnarbetet på LTH samt kontaktperson på LTH för Lucat och Prisma

 

Administrativ koordinator
Katarina Celander-Öhrström
Tel 046-222 1778
Mobil: +46 72 225 71 88

- Administrativt ansvarig för ledningsgruppen för grundutbildningen, (LG GU) och för forskarutbildningsnämnden (FUN) vid LTH

 

Administrativ koordinator
Margareta Forsberg
Tel: 046-222 7107
Mobil: +46 72 586 66 22

- Administrativt ansvarig för forskningsnämnden (FU) vid LTH, administrativt stöd till rektor LTH samt remisshantering

 

Utbildningsadministratör
Anna Trosslöv
Tel: 046-222 96 47

- Stipendier, utlysningar och arkivförteckningar vid LTH