lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Ledningsstöd

Kanslichef
Fredrik Palmqvist
Tel: 046-222 88 98
Fax: 046-222 45 31
Mobil: +46 70 584 33 81

Arbetsmiljö och Likabehandling
Bodil Ryderheim
Tel: 046-222 8923
Mobil: +46 705 223 143

Avdelningschef Ledningsstöd
Beatrice Nordlöf
Tel: 046-222 71 90
Fax: 046-222 45 31
Mobil: +46 70 525 90 78

Fakultetsadministratör
Margareta Forsberg
Tel: 046-222 7107
Fax: 046-222 45 31
Mobil: +46 725 866 622

Nämndsekretariat
Katharina Köhler
Tel: 046-222 84 91

Nämndsekretariat
Eva Rosengren
Tel: 046-222 3419

Samordnare
Anna Trosslöv
Tel: 046-222 96 47