lunduniversity.lu.se

Kommunikation och Samverkan

LTH:s avdelning för Kommunikation och Samverkan har i uppdrag att arbeta med marknadsföring och intern och extern kommunikation på LTH. Prioriterade områden är studentrekrytering, LTH:s hemsidor, press- och medierelationer, forskningskommunikation, LTH-nytt och LUM samt LTH:s informationsdisk på Studiecentrum. Vi finns också tillgängliga som resurs och bollplank i kommunikationsfrågor för LTH:s ledning och medarbetare. Verksamheten ska stödja LTHs övergripande vision och verksamhetsidé.

Kommunikation - råd och vektyg

 

 

Besöksadress
Kårhuset, John Ericssons väg 3
Box 118
221 00 Lund
Hämtställe 55 (internt LU/LTH)  

Johanne Elde
Kommunikatör - trycksaker, annonser, NMT, Examenshögtid
Tel: 046 - 222 37 19
Mobil: 0703 - 32 45 98

E-post: johanne.elde@lth.lu.se 

Anna Carlsson Flinth
Projektkoordinator/stipendiehandläggare
Tel: 046- 222 37 58
Mob: 0702-325960
E-post: anna.carlsson_flinth@lth.lu.se

Tomas Havner
Webmaster
Tel: 046-2227019
E-post: Tomas.Havner@lth.lu.se

Sara Hängsel
Kommunikatör
Tel: 076-1179830
E-post: sara.hangsel@lth.lu.se

Kristina Lindgärde
Pressansvarig, mediekontakter 
Tel: 046-222 07 69
Mobil: 0709-75 35 00
E-post: kristina.lindgarde@lth.lu.se

Malin Mansouri
Informationsdisk, LTH profilprodukter
Tel: 046-222 14 84
E-post: malin.mansouri@lth.lu.se

Tiina Meri
Redaktör LTH-nytt
Tel. 046-222 70 86
tiina.meri@lth.lu.se

Hanna Nilvall
Studentrekrytering, studieinformation
Teknikåttan, skolkontakter
Utbildningsmässor 
Tel: 046 - 222 33 08
Mobil: 070-3592422
E-post: hanna.nilvall@lth.lu.se

Janna Spanne
Informationsdisk
Tel: 046 - 222 97 50
E-post: janna.spanne@lth.lu.se

Yens Wahlgren
Webbredaktör
Tel: 046 - 222 31 49
Mob: 076 - 824 25 90
E-post: yens.wahlgren@lth.lu.se