lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Ekonomi och Infrastruktur

Avdelningen för Ekonomi och Infrastruktur arbetar med att:

  • Stödja, informera och utbilda ekonomiansvariga och ekonomihandläggare inom LTH i ekonomiadministrativa frågor
  • Utveckla och implementera metoder och definitioner inom det ekonomiadministrativa området för LTH: s verksamheter
  • Ta fram och presentera ekonomiska underlag och analyser till LTH:s ledning och LU:s ledning
  • Delta i planerings- och budgetarbete för LTH
  • Stödja och informera LTH i infrastrukturfrågor

För mer information om LTHs ekonomi

Besöksadress
LTH Kansli
Kårhuset, John Ericssons väg 3
Box 118
221 00 Lund
Hämtställe 55 (internt LU/LTH)

Karolina Isaksson
Ekonomichef
Tel: 046 - 222 37 17
E-post: Karolina.Isaksson@lth.lu.se 

Karin Björck
Ekonomiadministratör
Tel: 046 - 222 33 04
E-post: Karin Björck
Fax: 046 - 222 45 31

Céleste Lankreijer
Ekonom
Tel: 046-222 09 69
E-post: celeste.lankreijer@lth.lu.se

Nilsson, Nils-Arne
Ekonom 
Tel: 046-222 76 98
E-post: nils-arne.nilsson@lth.lu.se

Senait Seyoum
Controller
Tel: 046 - 222 37 10
E-post: Senait Seyoum

Elin Stenson
Ekonom
Tel: 046-222 37 93
E-post: elin.stenson@lth.lu.se

Andreas Svensson
Lokalcontroller
Tel: 046-222 31 46 
E-post: andreas.svensson@kansli.lth.se