lunduniversity.lu.se

LTH kansli

LTHs kansli bereder och verkställer beslut av styrelsen, rektor, presidium, nämnder, beredningar och programledningar samt ansvarar för att ge kvalificerat administrativt stöd till institutionerna, fakultetens styrelse, ledning och nämnder.

I LTHs gemensamma förvaltning ingår förutom LTHs kansli också övriga verksamheter som bibliotek och datordrift.