Sven Mattisson - Bluetooth

Sven Mattisson blev civilingenjör 1979 och kom då till institutionen för tillämpad elektronik. Det var två år efter det att Lennart Stigmark gått i pension. Den nye professorn Göran Lind kom från Philips-koncernen och ville satsa på radarteknologi. Det hela rann dock ut i sanden och i stället började Mattisson arbeta med kretsdesign av ASIC-chips (Application Specific Integrated Circuits). Där kom han i kontakt med problemet att ett och samma chip kunde innehålla både analoga och digitala kretsar; det var svårt att få dem att fungera tillsammans.

När Ericsson till slut bestämde sig för att för lägga sin mobiltelefonutveckling till Lund spelade forskningen vid institutionen för tillämpad elektronik stor roll, likaså den forskning som pågick inom data- och digitalteknik, informationsteknologi, teletransmissionsteori och teletrafiksystem. I själva verket är det tveksamt om forskningsbyn Ideon alls hade förverkligats om LTH inte haft all denna forskning.

I början på 80-talet hände en rad saker på institutionen för tillämpad elektronik som fick betydelse för mobiltelefoniforskningen. Med stöd från Nutek startades ett mobilradiokonsortium där Ericsson och flera högskolor ingick men där tyngdpunkten låg vid LTH. Dessutom skänkte Hans Rausing en miljon kronor för mikroelektronikforskning i samband med LTHs 25-årsjubileum.

Sven Mattisson disputerade 1986. År 1994 lämnade han LTH och blev anställd hos Ericsson Mobile Communications.

– Det fanns ingen klart uttalad plan för vad man ville ha mig till på Ericssons. Jag placerades på ett framtidsprojekt tillsammans med holländaren Jaap Haartsen. Konceptet vi skulle arbeta med var en radiolänk på kort håll och med låg effekt. Den kallades till en början för MC-Link vilket stod för Multi-Communicator Link.

Av MC-Link skulle det bli Bluetooth, och det gick undan. 1997 etablerades ett samarbete med In-tel. 1998 skapades en intressegrupp som utveckla-de standarden Bluetooth och som förutom Ericsson bestod av Nokia, Intel, Toshiba och IBM.

Föråldrad radioteknik banade väg för Mattisson och BluetoothFöråldrad radioteknik banade väg för Mattisson och Bluetooth

Sven Blåtand sladdhärvornas bane?Sven Blåtand sladdhärvornas bane?Artikel ur LTH-nytt oktober 2001

Föråldrad radioteknik banade väg för Mattisson och Bluetooth
Text: Göran Frankel
För bilder och fotografier i detta pdf.dokument svarar:
Sid 2-3 (137-138 i boken) - Per Lindström
Sid 5 (140 i boken) - Lennart Gullberg/Sydsvenskan Bild
Sid 6 (141 i boken) - Per Lindström

 

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2015-11-06