Sune Svanberg - laserteknik

Sune Svanberg kom 1980, som nyutnämnde professorn i atomfysik, till LTH från Chalmers. Med sig hade han en grupp begåvade medarbetare och utrustning för sex miljoner kronor. Från och med då handlade det mesta av lundensisk atomfysik om lasrar och deras användning i grundforskning och i tillämpningar. Den expansiva verksamheten inom dessa områden har satt LTH på kartan nationellt och internationellt. I Lund gjorde laserfysiken en rivstart och grenade snabbt ut sig. Flera centrumbildningar uppstod. Det började med FTC, Förbränningstekniskt Centrum (FTC). Nästa milstolpe var Centrum för miljömätteknik. Man hade utvecklat en ”laserradar”, kallad Lidar, för att analysera luftföroreningar.

Den tredje centrumbildningen var Medicinskt Lasercentrum. Kopplingen till medicin var naturlig. Sunes hustru Katarina Svanberg är docent i onkologi och har varit en viktig samarbetspartner genom åren. Den fjärde milstolpen var bildandet av Lunds Lasercentrum (LLC), som ett slags paraplyorganisation för ovannämnda centra 1995. Vid det laget berördes ett 40-tal avdelningar och institutioner vid LTH och Lunds universitet av verksamheten vid LLC och det utsågs tidigt till en så kallat Large Scale Facility inom EU. Det innebär att trafiken av internationella gästforskare till LLC är livlig.

Professor Sune Svanberg har erhållit många pris och utnämningar. 2006 blev han av Föreningen Industriell Utveckling utnämnd till superinnovatör. Han sitter också med som ledamot i Vetenskapsrådet styrelse.

Lasrar och förbränningsfysik kastar sitt ljus över världenLasrar och förbränningsfysik kastar sitt ljus över världen

Lund Laser Centre Lund Laser Centre

Lasrar och förbränningsfysik kastar sitt ljus över världen

Text: Göran Frankel
För bilder och fotografier i detta pdf.dokument svarar:
Sid 1-4 och 6 (122-125 och 127 i boken) - Per Lindström
Sid 5 (126 i boken) - Torbjörn Andersson

 

Page Manager: webbredaktion@kansli.lth.se | 2015-11-06