lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Professor Malin Falkenmark

Professor Malin Falkenmark, 79 år, från Uppsala universitet, är the grand old lady bland hydrologer över hela världen. Hon har gjort sig känd för att med aldrig sinande energi arbeta för att överbrygga klyftor mellan hydrologi och andra vetenskaper, mellan teori och tillämpning och mellan vetenskapsmän och politiker.

Malin Falkenmark var i 30 år exekutiv sekreterare i Svenska nationalkommittén för Unesco’s internationella hydrologiprogram. Under denna tid bidrog hon starkt till att etablera hydrologin som vetenskap i Sverige. Hon hjälpte till att ge vattenbyggnad vid LTH en hydrologisk inriktning. Hon skrev tillsammans med professor Gunnar Lindh Sveriges första heltäckande lärobok i hydrologi. Under 80- och 90-talet föreläste hon årligen i Vattenresursläras internationella kurs. Hon har fortsatt publicera sig tillsammans med forskare från LTH. Hon har en personlig professur och har fått flera prestigefyllda priser.