lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Hedersdoktorer

LTH vill genom hedersdoktorsutnämningarna stärka bilden av LTH som en framstående, modern och professionell högskola som skapar – till nytta för världen. Att utnämnas till hedersdoktor vid LTH är ett bevis på stor uppskattning. Hedersdoktor vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) kan man inte bli om man redan är doktor vid samma lärosäte.

Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har i december 2018 beslutat att utse 3 nya hedersdoktorer.
För 2019 är det: 
Professor José van Dijck - Utrechts universitet
Professor Thord Kjellström - presently associated with Australian National University
Dr Arne Staby - Scientific Director Novo Nordisk 

Läs mer om hedersdoktorerna i pressmeddelandet

Hedersdoktorerna kommer att promoveras vid universitetets gemensamma promotionshögtid i Domkyrkan den 24 maj 2019.

Frågor om utnämningarna besvaras av Beatrice Nordlöf
Telefon 046 - 222 71 90