lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Hedersdoktorer

Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har i december 2015 beslutat om tre nya hedersdoktorer. De som utses är professor Keith Trigwell från University of Sydney, doktor Heike Riel vid IBM:s forskningslaboratorium i Zürich, Schweiz, och professor Takehiko Kitamori vid University of Tokyo.

Läs mer om hedersdoktorerna i pressmeddelandet

Hedersdoktorer kommer att promoveras vid universitetets gemensamma promotionshögtid i Domkyrkan i maj.

Frågor om utnämningarna besvaras av Beatrice Nordlöf
Telefon 046 - 222 71 90


Fotnot: Utnämningen till hedersdoktor vid Lunds Teknisk Högskola (LTH)  är ett bevis på stor uppskattning av framstående vetenskapliga insatser inom högskolans kompetensområden och för insatser för LTH. Hedersdoktorerna promoveras i maj. Hedersdoktor vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) kan man inte bli om man redan är doktor vid samma lärosäte.