lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Hedersdoktorer

LTH vill genom hedersdoktorsutnämningarna stärka bilden av LTH som en framstående, modern och professionell högskola som skapar – till nytta för världen. Att utnämnas till hedersdoktor vid LTH är ett bevis på stor uppskattning. Hedersdoktor vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) kan man inte bli om man redan är doktor vid samma lärosäte.

Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har i december 2017 beslutat att utse Christopher Palmstrøm, professor i Material science och Electrical engineering, University of California Santa Barbara (UCSB), till hedersdoktor 2018.

Läs mer om hedersdoktorn i pressmeddelandet

Hedersdoktorer kommer att promoveras vid universitetets gemensamma promotionshögtid i Domkyrkan i maj.

Frågor om utnämningarna besvaras av Beatrice Nordlöf
Telefon 046 - 222 71 90