LTHs näringslivsråd

LTHs näringslivsråd är ett forum med syfte att på strategisk nivå verka för ökad interaktion i forskning och utbildning mellan LTH, näringslivet och andra organisationer.

Näringslivsrådet består av representanter med ledande position, antingen VD, eller övergripande ansvarig för teknikutveckling och innovation, i näringslivet. En representant per organisation. Varje organisation kan utse en ersättare som kan delta då ordinarie person får förhinder. LTHs rektor, eller av LTHs rektor utsedd person i LTHs ledning med ansvar för samverkansfrågor, sammankallar näringslivsrådet.

Rådet sammankallas normalt två gånger per termin. Se vidare Riktlinjer för LTHs näringslivsråd. En administrativt ansvarig tjänsteman är knuten till rådet.

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-02-15