Ledningsgruppen för grundutbildning

Ledningsgruppen för grundutbildningen (LG GU) har det övergripande ansvaret för helheten för utbildningen på grundläggande och avancerad nivå och fattar därmed beslut baserat på beslut och riktlinjer från LTHs styrelse om gemensamma LTH-frågor som strategiska planer, kvalitetshöjande åtgärder, programstruktur och ekonomisk fördelning till utbildningarna.

 

Ledningsgruppen består av:
Annika Mårtensson, prorektor, ordförande
Kristofer Modig, områdesansvarig kemi-bioteknik, vice ordförande
Klas Ernald Borges, områdesansvarig samhällsbyggnad
Carin Andersson, områdesansvarig maskinteknik - design
Carina Fasth, områdesansvarig fysik - matematik
Martin Höst, områdesansvarig elektroteknik - datateknik
Martin Tunér, vicerektor för internationella frågor
Carolina Rytterkull, utbildningschef/biträdande kanslichef
Maria Kempe, studeranderepresentant
Philip Johansson, studeranderepresentant
Siri Lidmark, studeranderepresentant
Elin Stenson, ekonom, ständigt adjungerad

Administrativt stöd:

Katarina Celander-Öhrström 046-2221778,

katarina.celander-ohrstrom@lth.lu.se

 Ledningsgruppen för grundutbildning sammanträder

VÅREN 2019
10 januari 13.00-15.00 FAK
24 januari 13.00-16.00 FAK
7 februari 13.00-15.00 FAK
27 februari 13.00-16.00 fAK
7 mars 13.00-15.00 FAK
21 mars 13.00-16.00 FAK
4 april 13.00-15.00 FAK
24 april 13.00-16.00 FAK
2 maj 13.00-15.00 FAK
16 maj 13.00-16.00 FAK
27 maj 13.00-15.00 FAK
13 juni 13.00-16.00 FAK
27 juni 13.00-15.00 FAK
FAK = Fakultetsklubben

Möte Programledare (PL):
2019
5 februari 13.00-16.00 Pepparholmen - Studiecentrum INSTÄLLT

Möte Studierektorer GU:
2019
1 mars 13.00-16.00 Hollywood - INSTÄLLT

Sidansvarig: katarina.celander-ohrstrom@kansli.lth.se | 2019-02-15