Ledningsgrupp för JäLM

Ledningsgrupp för JäLM har till uppgift att arbeta med, ge råd och stöd i frågor som rör jämställdhet, likabehandling och mångfald bland studenter och anställda vid LTH. JäLM bereder och lämnar förslag till beslut, där förslag till handlingsplan är en viktig del. JäLM beslutar i frågor av ekonomisk art inom given budgetram.

Ledamöter

Annika Mårtensson, prorektor, ordf

Per Kristiansson, professor, Fysiska institutionen

Lovisa Björnsson, professor, Teknik och samhälle

Claus Führer, professor, Matematikcentrum

Tobias Wrammerforst, studentrepresentant, 

Sandra Sjöstrad, TLTH Doktorandrepresentant,

Pia Larsson, t.f. personalchef, LTH:s kansli

Bodil Ryderheim, arbetsmiljösamordnare, LTH:s kansli

Hanna Nilvall, kommunikatör, LTH:s kansli

Maria Alwén, kommunikatör, LTH:s kansli

Jeffrey Armstrong, personal- och jämställdhetsstrateg, LTH:s kansli,

 

Kontaktperson Jeffrey Armstrong är kontaktperson och administrativt ansvarig för frågor gällande jämställdhet samt sexuella och könsrelaterade trakasserier inom LTH. Sitter med i LUs ledningsgrupp för jämställdhets - och likabehandlingsfrågor.

Ordförande i ledningsgruppen är LTHs rektor eller annan person i LTHs ledning (prorektor eller vicerektor) som utses av LTHs rektor. En sakkunnig tjänsteman, tillika föredragande, är knuten till nämnden. En administrativt ansvarig tjänsteman är knuten till JäLM. LTHs rektor kan besluta om annan sammansättning och gruppen kan vid behov adjungera ytterligare ledamöter. 

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-02-15