Lärarförslagsnämnder

Vid LTH finns fr o m den 1 januari 2012 en lärarförslagsnämnd för rekryteringar - Rekryteringsnämnd LTH - och en lärarförslagsnämnd för karriärfrågor - Karriärnämnd LTH.

Rekryteringsnämnden bereder ärenden som avser rekrytering av lärare och Karriärnämnden bereder ärenden som avser befordran till professor/universitetslektor samt prövningar för docentur respektive ETP (Excellent Teaching Practitioner).

Vid anställning av och befordran till professor lämnar nämnden sitt förslag till LTHs rektor som yttrar sig innan ärendet avgörs av Lunds universitets rektor.

Vid anställning av och befordran till universitetslektor lämnar nämnden sitt förslag till LTHs rektor som fattar beslut i ärendet.

I varje nämnd ingår en ordförande, en vice ordförande och ytterligare två ledamöter. Vid utseendet av nämndens ledamöter eftersträvas en jämn könsfördelning.

Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter.

Nämnden är beslutsför när ordförande/vice ordförande och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.

Sidansvarig: camilla.nilsson@kansli.lth.se | 2019-02-15