Forskningsnämnd

Forskningsnämnden (FN) har det övergripande strategiska ansvaret för att främja och utveckla forskningen vid LTH med hänsyn till strategiska mål satta av LTH:s styrelse.   

Ordinarie ledamöter:

 • Viktor Öwall, rektor, ordförande
 • Erik Swietlicki, professor, vicerektor för forskning, vice ordförande
 • Aristeidis Nivorlis, studentrepresentant
 • Catharina Sternudd, universitetslektor
 • Charlotta Johnsson, professor, vicerektor för samverkan och innovation
 • Erik Serrano, professor
 • Hanna Isaksson, professor
 • Henrik Paldán, studentrepresentant
 • Henrik Pålsson, universitetslektor
 • Karl-Erik Årzén, professor
 • Sara Ek, professor
 • Sebastian Pfaff, studentrepresentant

Gruppsuppleanter:
Vakanta 

Sakkunniga tjänstemän - ständigt adjungerade:
Nils-Arne Nilsson, ekonom
Veronica Gummesson, kanslichef

Administrativt ansvarig:
Margareta Forsberg
Telefon: 046-222 7107
E-post: margareta.forsberg@lth.lu.se 

Forskningsnämnden sammanträder

Våren 2019
23 januari 13.00-15.00
27 februari 13.00-15.00
27 mars 13.00-15.00   
24 april 13.00-15.00       
15 maj 13.00-15.00
12 juni 13.00-15.00

_____________________

Hösten 2019
21 augusti 13.00-15.00
18 september 13.00-15.00
30 oktober 13.00-15.00
20 november 13.00-15.00
11 december 13.00-15.00

Övriga möten för FN
hösten 2019
4 september 09.00-15.00
- prioritering av strategiska
  äskanden

3 oktober 09.00-12.00
- diskussion av strategiska
  frågor inom FN 

11 oktober 13.00-16.00
- intervjuer med sökande av
   KAW 2020 projektanslag 

25 oktober 12.00-16.00
- temadag FN & FUN

 

 

Page Manager: margareta.forsberg@lth.lu.se | 2019-08-07