Forskningsnämnd

Forskningsnämnden (FN) har det övergripande strategiska ansvaret för att främja och utveckla forskningen vid LTH med hänsyn till strategiska mål satta av LTHs styrelse.   

Ordinarie ledamöter:
Viktor Öwall, rektor, ordförande
Erik Swietlicki, professor, vicerektor för forskning, vice ordförande
Alfred Andersson, studentrepresentant
Catharina Sternudd, universitetslektor
Charlotta Johsson, professor, vicerektor för samverkan och innovation
Daniel Johansson, studentrepresentant
Erik Serrano, professor
Eva Nordberg Karlsson, professor
Hanna Isaksson, professor
Karl-Erik Årzén, professor
Marcus Bäcklund, studentrepresentant
Per Tunestål, professor

Nils-Arne Nilsson, ekonom, ständigt adjungerad
Veronica Gummesson, Kanslichef, ständigt adjungerad 

Gruppsuppleanter:
vakanta 

Administrativt ansvarig:
Margareta Forsberg, 046-222 7107, margareta.forsberg@lth.lu.se 

Forskningsnämnden sammanträder

Våren 2019:

23 januari 13.00-15.00
27 februari 13.00-15.00
27 mars 13.00-15.00   
24 april 13.00-15.00       
15 maj 13.00-15.00
12 juni 13.00-15.00

Sidansvarig: margareta.forsberg@lth.lu.se | 2019-03-19