Forskarutbildningsnämnd

Forskarutbildningsnämnden (FUN) har det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå, inkl. kvalitetsansvar vid LTH med hänsyn till strategiska mål satta av LTHs styrelse. Forskarutbildningsnämnden fattar beslut om bl.a. gemensamma utbildningsfrågor på forskarnivå och kvalitetshöjande åtgärder. FUN beslutar om ärenden som rör LTHs forskarutbildning i de delar som anges i LTHs delegationsordning.

Ordinarie ledamöter:
Annika Mårtensson, prorektor, ordförande
Margareta Sandahl, FU-ledare, vice ordförande
Anders Gustafsson, FU-ledare
Anders Ahlberg, LTH-gemensam studierektor
Carl Johannesson, studentrepresentant
Cintia Bertacchi Uvo, FU-ledare
Carl-William Palmqvist, studentrepresentant 
Erik Swietlicki, vicerektor för forskning
Marcus Bäcklund, studeranderepresentant
Mats Ohlin, FU-ledare
Thomas Johansson, FU-ledare

Gruppsuppleant:
Ellen Palm, studeranderepresentant (föräldraledig)

Sakkunniga tjänstemän - ständigt adjungerade
Carolina Rytterkull, biträdande kanslichef, utbildningschef
Christina Åkerman, avdelningschef Kvalitetsstöd
Maria Bajuk, utbildningskoordinator Internationella avdelningen

Administrativt ansvarig: Katarina Celander-Öhrström, 046-222 1778,
katarina.celander-ohrstrom@lth.lu.se

 

 

Forskarutbildnings-nämnden sammanträder

VÅREN 2019
29 januari 13.00-15.00 FAK
26 februari 13.00-15.00 FAK
26 mars 13.00-15.00 FAK
30 april 13.00-15.00 FAK
28 maj 13.00-15.00 FAK
18 juni 13.00-15.00 FAK
FAK = Fakultetsklubben

Möte FUN och Studierektorer FU
12 februari 13.00-16.00 Hollywood INSTÄLLT

Styrdokument

Arbetsordning för LTH 

Sidansvarig: katarina.celander-ohrstrom@lth.lu.se | 2019-02-15