Biblioteksnämnden

Biblioteksnämnden har till uppgift att arbeta med, ge råd och stöd i frågor som rör bibliotekets verksamhet och val av informationsresurser. Nämnden är ett rådgivande organ till kanslichefen och fakultetsbibliotekarien för biblioteket i biblioteksfrågor.

Nämnden består av:

Erik Swietlicki,  ordförande, representant LU:s biblioteksstyrelse

Veronica Gummesson, t f kanslichef

Martin Höst, representant för grundutbildningen

Margareta Sandahl, representant för forskarutbildningen

Åsa Sellgren, fakultetsbibliotekarie

Mikael Abrahamsson, bibliotekarie

Ilse svensson de Jong, doktorandrepresentant/studentrepresentant

Tobias Wrammerfors, studentrepresentant

Ordförande i nämnden är LTHs rektor eller annan person i LTHs ledning (prorektor eller vicerektor) som utses av LTHs rektor. LTHs representant i LUs Biblioteksstyrelse är ständigt adjungerad i de fall personen inte redan är ledamot av nämnden. En av de närvarande tjänstemännen är administrativt ansvarig. 

Sidansvarig: asa.sellgren@bibliotek.lth.se | 2017-03-06