Styrelser och nämnder

LTHs styrelse sammanträder

2019-02-08
2019-04-25 - 2019-04-26 internat
2019-06-10
2019-09-11
2019-10-23
2019-12-05

Forskningsnämnden sammanträder

Våren 2019:

23 januari 13.00-15.00
27 februari 13.00-15.00
27 mars 13.00-15.00   
24 april 13.00-15.00       
15 maj 13.00-15.00
12 juni 13.00-15.00

Forskarutbildnings-nämnden sammanträder

VÅREN 2019
29 januari 13.00-15.00 FAK
26 februari 13.00-15.00 FAK
26 mars 13.00-15.00 FAK
30 april 13.00-15.00 FAK
28 maj 13.00-15.00 FAK
18 juni 13.00-15.00 FAK
FAK = Fakultetsklubben

Möte FUN och Studierektorer FU
12 februari 13.00-16.00 Hollywood INSTÄLLT

Karriärnämnden sammanträder

Våren 2019

24 januari, kl. 8.30-12.00
14 februari, kl. 8.30-12.00
12 mars, kl. 8.30-12.00
9 april, kl. 8.30-12.00
13 maj, kl. 13.00-16.30
4 juni, kl. 8.30-12.00
17 juni, kl. 13.00-16.30

Rekryterings-nämnden sammanträder

Våren 2019

17 januari, kl. 10.00-12.00
6 februari, kl. 13.00-16.00
26 februari, kl. 9.00-12.00
13 mars, kl. 13.00-15.00
28 mars, kl. 13.00-16.00
11 april, kl. 13.00-15.00
2 maj, kl. 9.00-12.00
20 maj, kl. 9.00-12.00
10 juni, kl. 13.00-16.00

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-03-19