Styrelser och nämnder

LTH:s styrelse sammanträder

Våren 2019
2019-02-08
2019-04-25 – 2019-04-26 internat
2019-06-10
2019-09-11
2019-10-23
2019-12-16

Forskningsnämnden sammanträder

Våren 2019
23 januari 13.00-15.00
27 februari 13.00-15.00
27 mars 13.00-15.00   
24 april 13.00-15.00       
15 maj 13.00-15.00
12 juni 13.00-15.00

_____________________

Hösten 2019
21 augusti 13.00-15.00
18 september 13.00-15.00
30 oktober 13.00-15.00
20 november 13.00-15.00
11 december 13.00-15.00

Forskarutbildningsnämnden sammanträder

Våren 2019
18 juni 13.00-15.00

Hösten 2019
27 augusti 15.00-17.00 - OBS tiden!
24 september 13.00-15.00 FAK
22 oktober 13.00-15.00 FAK
19 november 13.00-15.00 FAK
17 december 13.00-15.00 FAK

FAK = Fakultetsklubben

Möte FUN och Studierektorer FU

Karriärnämnden sammanträder

Våren 2019
24 januari 8.30-12.00
14 februari 8.30-12.00
12 mars 8.30-12.00
9 april 8.30-12.00
13 maj 13.00-16.30
4 juni 8.30-12.00
17 juni 13.00-16.30

Rekryteringsnämnden sammanträder

Våren 2019
17 januari 10.00-12.00
6 februari 13.00-16.00
26 februari 9.00-12.00
13 mars 13.00-15.00
28 mars 13.00-16.00
11 april 13.00-15.00
2 maj 9.00-12.00
20 maj 9.00-12.00
10 juni 13.00-16.00

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-03-19