Styrelser och nämnder

LTH:s styrelse sammanträder

Hösten 2019
2019-09-11
2019-10-23
2019-12-16

Forskningsnämnden sammanträder

Våren 2019
23 januari 13.00-15.00
27 februari 13.00-15.00
27 mars 13.00-15.00   
24 april 13.00-15.00       
15 maj 13.00-15.00
12 juni 13.00-15.00

_____________________

Hösten 2019
21 augusti 13.00-15.00
18 september 13.00-15.00
30 oktober 13.00-15.00
20 november 13.00-15.00
11 december 13.00-15.00

Övriga möten för FN
hösten 2019
4 september 09.00-15.00
- prioritering av strategiska
  äskanden

3 oktober 09.00-12.00
- diskussion av strategiska
  frågor inom FN 

11 oktober 13.00-16.00
- intervjuer med sökande av
   KAW 2020 projektanslag 

25 oktober 12.00-16.00
- temadag FN & FUN

 

 

Forskarutbildningsnämnden sammanträder

Hösten 2019
27 augusti 15.00-17.00 - OBS tiden!
24 september 13.00-15.00 FAK
22 oktober 13.00-15.00 FAK
19 november 13.00-15.00 FAK
17 december 13.00-15.00 FAK

Våren 2020
28 januari 13-15 FAK
25 februari 13-15 FAK
24 mars 13-15 FAK
21 april 13-15 FAK
19 maj 13-15 FAK
16 juni 13-15 FAK

FAK = Fakultetsklubben

Temadag FUN och FN
25 oktober 12.00-16.00 Elite Hotel Ideon

Möte FUN och Studierektorer FU

Karriärnämnden sammanträder

Hösten 2019
Torsdag 22 augusti: 13-16.30
Torsdag 12 septemer: 13-16.30
Tisdag 8 oktober: 13-16.30
Torsdag 7 nov: 13-16.30
Torsdag 5 december: 13-16.30

Rekryterings-nämnden LTH sammanträder

Hösten 2019

21 augusti 12.30-17.00
5 september 13.00-17.00
25 september 9.00-12.00
15 oktober 9.00-12.00
6 november 13.00-16.00
25 november 13.00-16.00
11 december 13.00-16.00

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-03-19