lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Prefekter

Arkitektur och byggd miljö

 • Lars-Henrik Ståhl
 • Johnny Åstrand (stf)

Biomedicinsk teknik

 • Johan Nilsson
 • Hans Persson (stf)

Bygg- och miljöteknologi

 • Jesper Arfvidsson
 • Peter Johansson (stf)

Byggvetenskaper

 • Matti Ristinmaa
 • Anne Landin (stf)

Datavetenskap

 • Per Runeson
 • Görel Hedin (stf)

Designvetenskaper

 • Fredrik Nilsson
 • Kirsten Rassmus-Gröhn (stf)

Elektro- och informationsteknik

 • Daniel Sjöberg
 • Fredrik Tufvesson (stf)

Energivetenskaper

 • Magnus Genrup
 • Martin Tunér (stf) 

Fysik

 • Knut Deppert
 • Anders Oskarsson (stf)

Immunteknologi

 • Sara Ek
 • Mats Ohlin (stf)

Kemiska institutionen

 • Sven Lidin
 • Viveka Alfredsson (stf)

Kemiteknik

 • Mattias Alveteg
 • Ann-Sofie Jönsson (stf)

Livsmedelsteknik

 • Yvonne Granfeldt
 • Marie Wahlgren (stf)

Maskinteknologi

 • Mats Andersson
 • Per Lidström  (stf)

Matematikcentrum

 • Gudrun Gudmundsdottir
 • Kalle Åström (stf)

Reglerteknik

 • Tore Hägglund
 • Bo Bernhardsson (stf)

Teknik och samhälle

 • Eva Leire
 • Lena Hiselius (stf)

Teknisk ekonomi och logistik

 • Johan Marklund
 • Jan Olhager (stf)

Trafikflyghögskolan

 • Michael Johansson
 •