lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Att söka en läraranställning vid LTH

Du söker en anställning via länken i annonsen för anställningen.

Ansökan ska skrivas på engelska.

Vid LTH används en särskild meritportfölj för att redovisa och dokumentera meriter. Utforma ansökan enligt nedanstående disposition och bilägg den som tre PDF-filer (i rekryteringssystemet).

 

PDF 1
Bifoga under CV i rekryteringssystemet
A.Personligt brev
B.CV
C.Förteckning över utvalda publikationer
D.Vetenskaplig/konstnärlig meritportfölj
E.Pedagogisk meritportfölj
F.Meritportfölj för ledarskap och administrativa uppdrag
G.Meritportfölj för innovation, entreprenörskap och samverkan   
PDF 2
Bifoga under Övriga filer i rekryteringssystemet
H.Bilagda utvalda publikationer (enligt C)
PDF 3
Bifoga under Övriga filer i rekryteringssystemet
I.Bilagor (max 50 sidor)

Här kan du ladda ner instruktioner kring utformande av ansökan och meriter samt mall för A-G.

Instruktioner för akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola

Mall A-G vetenskaplig meritportfölj

Mall A-G konstnärlig meritportfölj