lunduniversity.lu.se

Internationalisering

Internationalisering syftar till att skapa vidgade erfarenheter, idéutbyten och långsiktiga relationer mellan studenter, lärare, näringsliv och universitet över hela världen.

På LTH drivs internationalisering av vice-rektor för internationella frågor och Internationella avdelningen. Uppdraget omfattar att:

  • utveckla och administrera studentutbyte,
  • samordna och utveckla verksamheten kring internationellt inriktade masterprogram,
  • ge aktivt stöd till lärare, forskare, administrativ personal och utbildningsansvariga avseende internationalisering,
  • bidra med initiativ och kompetens inom LTH:s ledning och gemensamma funktioner,
  • aktivt bidra till internationalisering inom Lunds universitet,
  • stärka bilden av LTH internationellt.

LTH:s Internationella avdelning

Externa relationer vid Lunds universitet