lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Internationalisering

Internationalisering syftar till att skapa vidgade erfarenheter, idéutbyten och långsiktiga relationer mellan studenter, lärare, näringsliv och universitet över hela världen.

På LTH drivs internationalisering av vice-rektor för internationella frågor och Internationella avdelningen. Uppdraget omfattar att:

  • utveckla och administrera studentutbyte,
  • samordna och utveckla verksamheten kring internationellt inriktade masterprogram,
  • ge aktivt stöd till lärare, forskare, administrativ personal och utbildningsansvariga avseende internationalisering,
  • bidra med initiativ och kompetens inom LTH:s ledning och gemensamma funktioner,
  • aktivt bidra till internationalisering inom Lunds universitet,
  • stärka bilden av LTH internationellt.

LTH:s Internationella avdelning

Externa relationer vid Lunds universitet