lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Tekn.lic.Boris Smeds

Teknologie licentiat Boris Smeds, 60 år, var för snart 29 år sedan på väg att bli doktor i elektrisk mätteknik på LTH (på en avhandling om bläckstråleskrivare). Disputationen den 19 april 1976 sköts upp därför att opponenten fått förhinder och Boris Smeds fick sedan strax en tjänst vid European Space Agency (ESA) i Darmstadt varför den aldrig blev av.

Nu blir han hedersdoktor i stället, vilket passar extra bra i år då rymdsonden Cassini den 14 januari lyckades göra den mest avlägsna landningen i rymdhistorien, på Saturnus måne Titan. Att dokumentera detta i bilder från en ”annan värld” hade troligen inte lyckats om inte just Boris Smeds lyckades rädda uppdraget under ett kritiskt skede. Han upptäckte nämligen att modersonden Cassini inte skulle kunna kommunicera med månlandaren Huygens och ta emot bilderna från landningen p g a allt för stor skillnad i de två farkosternas relativa hastigheter. Först efter en tids ”tjat” från Boris erkändes problemet, som sedan löstes med en banändring.

Boris Smeds har medverkat i grundutbildningen på LTH och även hållit forskningsseminarier om rymdforskningen.

 

 
Tekn.lic. Boris Smeds