lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Doctor Kenji Hiruma

Dr Kenji Hiruma vid Hitachi i Tokyo, Japan, blev LTHs hedersdoktor för år 2006. Dr Hiruma anses ha haft stor betydelse för den framgångsrika forskning inom nanotrådar som bedrivs vid Nanometerkonsortiet, Lunds Tekniska Högskola.

Dr Hiruma, född 1953, var under perioden 1989 – 1998 verksam som forskare och forskningsledare vid Hitachi Central Research Laboratory i Kokubunji i Tokyo, Japan, med att utveckla ett helt nytt forskningsfält rörande halvledande nanotrådar. Denna forskning, som mycket snabbt blev omtalad över hela världen, handlade om att med epitaxi tillverka extremt små nanostrukturer av halvledare. Forskningen fick snart efterföljare i USA och från år 2000 även i Lund. Det har sedan dess blivit ett av de hetaste områden inom nanoteknik och nanoelektronik i världen.

1994–95 lades grunden till den starka forskningssamverkan om nanotrådar som har utvecklats mellan Lunds Tekniska Högskola, LTH och Dr. Hiruma som vid flera tillfällen har varit i Lund som föreläsare och opponent. 

Dr Hiruma har genom ledande vetenskapliga insatser haft en helt avgörande inverkan på utvecklingen av forskningen vid Nanometerkonsortiet, Lunds Tekniska Högskola.