lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

LTH i korthet

LTH är en av de största  fakulteterna vid Lunds universitet. Samtidigt är vi ett av de nyaste tillskotten i universitetets snart 350-åriga historia, grundad 1961 och från år 1969 en del av Lunds universitet. 

Numera är vi landets tredje största lärosäte för högre teknisk utbildning och forskning. Här finns flera av Sveriges mest attraktiva utbildningar och en  bred forskning. Inom flera områden är forskningen världsledande, till exempel inom nanoteknologi, mobil kommunikation och medicinsk teknik.

Tillhörigheten till Lunds universitet, som brukar rankas som ett av världens hundra bästa universitet,  främjar samarbeten och ett aktivt utbyte över disciplingränserna. Inom en radie av bara en kilometer arbetar och studerar omkring 7 000 anställda och 47 000 studenter. Vi har också flera utbildningar i Helsingborg.

Lund och Helsingborg ligger i Öresundsregionen som rankats som en av de mest innovativa regionerna i världen. Här bor 3,7 miljoner människor och en fjärdedel av Danmarks och Sveriges samlade BNP produceras här. Från Lund tar det 33 min med direkttåg till Köpenhamns internationella flygplats Kastrup.

I Lund görs miljardsatsningar i Max IV och ESS – framtida forskningsanläggningar. Max IV är världens främsta synkrotonljusanläggningen. Granne med Max IV byggs den europeiska forskningsanläggningen ESS, som kommer att ha världens mest kraftfulla neutronkälla när den tas i drift 2020. Flera LTH-forskare är delaktiga i anläggningarnas byggnation och utformning.

 

LTH i siffror

Utbildning

 • 16 civilingenjörsprogram
 • 5 högskoleingenjörsprogram
 • 13 internationella masterprogram
 • Arkitekt- och industridesignprogram
 • Brandingenjörsprogram
 • Riskhanteringsprogram (unik utbildning för Sverige)
 • Livsmedelsteknisk högskoleutbildning - YTH

 Studenter

 • Ca 9 000 studenter
 • Ca 650 examineras årligen
 • Ca 237 utresande studenter
 • Ca 436 inresande studenter

 Anställda

 • Totalt ca 1 500 anställda (68% män)
 • Gästlärare 0,5% (72% män)
 • Adjunkter 6% (72% män)
 • Forskarassistenter 3% (ca 81% män)
 • Lektorer 13% (79% män)
 • Professorer 11,5% (89% män)
 • Annan lärarpersonal 13% (75% män)
 • Tekniskt-administrativ personal 20% (34% män)
 • Doktorander 33% (71% män)

 Omsättning

 • Total omsättning ca 1,6 miljarder
 • Grundutbildning 32%
 • Forskning/forskarutbildning 60%
 • Uppdragsverksamhet 8%