Rekryteringsnämnd LTH

Mandatperiod: 

2019-01-01—2021-12-31 (studenterna utses för ett år i taget)

Ordinarie ledamöter: 

  • Professor Patrick van Hees (Institutionen för bygg- och miljöteknologi) - Ordförande
  • Universitetslektor Carina Fasth (Fysiska institutionen)
  • Professor Mattias Kärrholm (Institutionen för arkitektur och byggd miljö)
  • Professor Maria Sandsten (Matematikcentrum)
  • Carl Furst, studeranderepresentant
  • Robin Holtz Bernståle, studeranderepresentant

Suppleanter:

  • Professor Jan-Olle Malm (Kemiska institutionen)
  • Universitetslektor Joakim Pagels (Institutionen för designvetenskaper)
  • Björn A Söderström, studeranderepresentant
  • En vakant plats som suppleant för studenterna


Handläggare:

Frågor skickas till Rekryteringsnämnden

Karin Tjärnström
Telefon: 046-222 05 83
E-post: karin.tjarnstrom@lth.lu.se


Anne Liljendahl
Telefon: 046-222 92 03
E-post: anne.liljendahl@lth.lu.se

Rekryterings-nämnden LTH sammanträder

Hösten 2019

21 augusti 12.30-17.00
5 september 13.00-17.00
25 september 9.00-12.00
15 oktober 9.00-12.00
6 november 13.00-16.00
25 november 13.00-16.00
11 december 13.00-16.00

Page Manager: camilla.nilsson@kansli.lth.se | 2019-03-19