Karriärnämnd LTH

Mandatperiod:

2019-01-01 - 2021-12-31 (studenterna utses för ett år i taget)

Ordinarie ledamöter:

  • Professor Johan Revstedt (Institutionen för energivetenskaper) - Ordförande
  • Professor Maria Kihl (Institutionen för elektro- och informationsteknik) - Vice ordförande
  • Professor Johan Mauritsson (Fysiska institutionen)
  • Docent Frida Sandberg (Institutionen för biomedicinsk teknik)
  • Carl Fürst, studeranderepresentant
  • Robin Holtz Bernståle, studeranderepresentant

Suppleanter:

  • Professor Jan-Olle Malm (Kemiska institutionen)
  • Universitetslektor Joakim Pagels (Institutionen för designvetenskaper)
  • Två vakanta platser som suppleant för studenterna


Handläggare:

Ying Pan
Telefon: 046-222 30 09
E-post: ying.pan@lth.lu.se 

Karriärnämnden sammanträder

Våren 2020
20 januari: 13.00-16.30
11 februari: 13.00-16.30
13 mars: 8.30-12.00
16 april: 13:00-16.30
12 maj: 8.30-12.00
1 juni: 13.00-16.30
10 juni:13:00-16.30

Läs mer

Page Manager: camilla.nilsson@kansli.lth.se | 2019-03-19