lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Om LTH

LTH är en plats för drömmar och upptäckter. Här skapar vi utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Hos oss arbetar mer än tusen forskare hårt för att skapa goda livsvillkor åt människor och ett mer varsamt användande av jordens resurser.

Varje år publicerar vi omkring 100 avhandlingar och 1 700 vetenskapliga rön som banar väg för vetenskapliga upptäckter och nya, samhällsförbättrande innovationer.

Vår forskning, den grundläggande liksom den tillämpade, kan klustras till fem områden. Den tar avstamp i gedigna kunskaper i kemi, matematik och fysik. Utveckling av nya material sker inom alla discipliner.

Under mer än 50 år har utbildning, forskning och innovationer med rötter i LTH satt bestående och betydelsefulla avtryck i samhället.

Vi har idag Sveriges mest attraktiva utbildningar och en bred forskning. Inom vissa områden är LTH:s forskning världsledande, till exempel inom nanoteknologi, förbränningsfysik och medicinsk teknik.

LTH har 9 000 studenter och 1 500 anställda från hela världen. De flesta utbildningarna ges i Lund men vi utbildar även högskoleingenjörer på Campus Helsingborg och dessutom är Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed organisatoriskt knuten till LTH.

Innovationer från LTH

Utraljudstekniken, Oatly och Proviva – varje år förädlas forskningsresultat och även studentarbeten vid LTH till innovationer och företag.  Nedan hittar du fler exempel.

Dessutom startar många tidigare studenter företag som utvecklas tillsammans med forskare och studenter, till exempel Axis. Och många företag arbetar nära forskare; Ericssons samarbete med LTH för utveckling av Bluetooth-tekniken är ett välkänt exempel.

Innovationer från LTH

Ett av de hundra bästa i världen

Lunds universitet och LTH har i flera år rankats som ett av de hundra bästa universiteten i världen. Några av faktorerna som jämförs i rankingarna är kvalitet på utbildning, forskning, undervisning, innovationer och internationalisering.

Läs mer på några av de ledande rankingarnas webbplatser:

Times Higher Education World University Rankings

QS Topuniversities

Academic Ranking of World Universities
 

Världsledande forskningsanläggningar

Två av världens ledande materialforskningsanläggningar byggs just nu i Lund: MAX IV-laboratoriet, som blir den ledande synkrotronljusanläggningen i världen, samt den europeiska forskningsanläggningen ESS, som kommer att ha världens mest kraftfulla neutronkälla. De båda anläggningarna kommer att få en avgörande betydelse för framtidens vetenskapliga och industriella utveckling inom såväl materialvetenskap som livsvetenskap.

Beställ broschyren "Drömmar & upptäckter" på info@lth.se