lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Fint forskningsanslag till immunteknolog

2012-09-20

Johan Malmström. Fotograf: Lars Owesson

Inom fem år finns troligtvis en metod för att förstå hur halsfluss-bakterien streptokocker orsakar sjukdom - till gagn för framtida, bättre medicinering. Penicillin biter visserligen på streptokockerna, men för att få ner anbibiotika-användningen i världen behövs andra slags mediciner. På sikt förväntas tekniken också kunna användas på andra bakterier.

Varje år drabbas 700 miljoner människor av halsfluss, orsakad av streptokock-bakterier. Därtill dör 600 000 personer varje år av blodförgiftning, orsakad av samma bakterie.

Nu får metodens fader, Johan Malmström, forskare i Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola, ett prestigefullt ”starting grant” på 1,5 miljoner Euro från Europeiska forskningsrådet (ERC) för att färdigställa tekniken.

I sitt arbete har han utgått från en så kallad masspektrometri-teknologi, som han med hjälp av bioinformatik, dataanalys och egenutvecklad mjukvara skapat en ny variant av. Masspektrometri är ett sätt att mäta flera av bakteriernas proteiner på samma gång.

– Problemet är att idag vet man väldigt lite om hur streptokock-bakterien orsakar sjukdom. Hittills har man bara kunnat studera dem i konstgjorda miljöer utanför kroppen, men eftersom de där är utanför sin naturliga miljö avslöjar de inget om vilket tillvägagångssätt den använder för att ta sig in i kroppen.

Med den här teknologin kan man skrapa patienten i halsen och mäta bakterien vid själva infektionsstället.

– Hittills har vi sett stora skillnader i bakteriens proteinmönster vid en infektion vilket ger ledtrådar till bakteriens sjukdomsframkallande egenskaper, säger Johan Malmström.

Kristina Lindgärde

Sammanlagt fyra unga forskare vid Lunds universitet får ett  ”starting grant”. Läs mer på www.lu.se .

Mer om Johan Malmströms forskning