lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Nyinstiftad utmärkelse till LTH-professor

2012-09-18

När stiftelsen Forska!Sverige för första gången delar ut sin utmärkelse till en forskare som nått framstående resultat inom medicinsk forskning går den till professor Carl Borrebaeck. Han får utmärkelsen för sin banbrytande forskning inom medicin samt för sitt stora entreprenörskap.

– Carl Borrebaeck har gjort banbrytande forskningsupptäckter och utvecklat dem till produkter som kan användas i sjukvården. Det är ett arbete som kommer att ha stor betydelse både för den medicinska forskningen och vården, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Carl Borrebaeck, professor i immunteknologi på LTH och vicerektor med ansvar för innovationsfrågor har byggt upp en forskning kring både immunologi och cancer och har också startat flera bolag. Detta har resulterat i uppfinningar och produkter som kan användas inom sjukvården.

Det är första gången som det här priset delas ut. Vad betyder det för dig?
– Det är fantastiskt roligt att få denna utmärkelse som delas ut för första gången, speciell då den fokuserar på medicinsk forskning som dess implementering i sjukvården, något som vi inom CREATE Health har arbetat med i flera år.

Hur ser du på kopplingen forskning och innovation?
– Det viktiga för mig är att all vår forskning, även den basalt inriktade, någon gång kan komma till nytta i samhället. Det gäller att vara uppmärksam och ta till vara de möjligheter till innovationer som finns inom forskningen och genom lika innovationsstödjande aktiviteter, som till exempel LUIS, föra ut dessa i sjukvården. Detta sker inte av sig själv utan måste oftast ske genom någon form av kommersialisering eftersom kostnaderna för validering av forskningsresultat är höga.

Hur kan man på bästa sätt arbeta med att kommersialisera forskning, tycker du?
– Genom att informera om de krav som regeringen ställer på oss, det vill säga vi förväntas nyttiggöra vår forskning, samt att visa på de system som vi exempelvis inom Lunds Universitet har byggt upp för att hjälpa forskarna. Det finns många olika sätt för en forskare att involvera sig i innovationsprocessen, där ett val är att forska vidare och låta LUIS hantera innovationen. En annan möjlighet är att medverka mer aktivt, det är helt upp till den enskilda forskaren hur mycket tid han vill lägga på detta.

Hur ska universitetet bli bättre på att jobba med innovationer?
– Det största problemet med att få ut innovationer i samhället, är att brygga över den så kallade öknen! Det vill säga perioden mellan kommersiellt omogen forskning och rent riskkapital-finansierad verksamhet. Här kan vi bli mycket bättre på att hjälpa forskaren så att resultaten kan förpackas bättre, genom att underlätta validering, marknadsanpassning etc, innan vi bildar bolag och tar in externt kapital.

Vad är du mest stolt över som forskare?
– Att den forskningen som fokuserat på att använda kroppens eget immunförsvar kunnat användas för att skapa nya terapikoncept.

Vad är du mest stolt över som entreprenör?
– Att jag tillsammans med medarbetare kunnat skapa förutsättningar för att forskningsresultaten kan komma samhället tillgodo, genom att vi tidigt skyddat dem samt skapat bolag som sedan kunnat arbeta med implementeringen.

Vad ser du för framtida utmaningar/mål i din egen forskning?
– Att kunna fortsätta med den translationella forskningen, det vill säga att med avancerad teknologi kunna adressera biologiska och kliniska frågeställningar av betydelse för vår omvärld.

Finns det någonting du skulle behöva för att bli en ännu bättre forskare (förutom mer pengar)?
– Att kunna sammanföra forskare från en rad olika discipliner för att skapa kreativa miljöer samt att tillsammans lösa komplexa biomedicinska problem är oerhört stimulerande och jag önskar att jag kunde bidra ännu mer i den processen.

Text: Jonas Andersson


Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Den forskare som får utmärkelsen ska nyligen ha publicerat medicinska forskningsresultat av hög kvalitet och av värde för sjukvården