lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Haptimap på mobilkongress i Barcelona

2012-02-22

En av utställarna på Mobile World Congress nästa vecka i Barcelona är HaptiMap, ett stort forsknings- och utvecklingsprojekt lett från LTH vid Lunds universitet.  I det EU-finansierade arbetet deltar också flera erkända europeiska forskningsinstitut och företag som Siemens och BMT. Projektet har utvecklat verktyg och metoder för att underlätta för utvecklare och företag att öka sin marknadsandel genom att ta fram nyskapande applikationer med platsbaserat innehåll.

 

Läs pressmeddelandet