lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

43 miljoner till Lunds etanolforskning

2012-01-26

Alltsedan 1970-talet finns internationellt framstående etanolforskning i Sverige och då framförallt vid Lunds universitet. Under den kommande fyraårsperioden satsar nu Energimyndigheten 43 miljoner på forskningen i Lund. 

– Vissa anser att etanol konkurrerar ut matproduktionen. Men många missar att det är skillnad på etanol och etanol. Vi sysslar främst med att göra etanol av lignocellulosa, t.ex. olika typer av skogsråvara och biprodukter från jordbruksråvara, som inte konkurrerar med matproduktion, säger Gunnar Lidén, professor i kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola och en av dem som fått stöd för sin forskning. 

Att producera etanol från lignocellulosa, och inte från socker eller stärkelse, är tekniskt möjligt redan idag, något som den nationella pilotanläggningen i Örnsköldsvik visat. 
Projekten som nu får stöd handlar om att på olika sätt effektivisera processenmed slutmålet att kunna processa mer biomassa billigare. Exempelvis genom att få fram bättre metoder för att sönderdela biomassan med hjälp av enzymer och att utveckla effektivare jäst. 

Dessutom stöds ett projekt som undersöker de ekonomiska möjligheterna att integrera bioraffinaderier i den svenska industristrukturen. Pengarna kommer huvudsakligen gå till att finansiera nya doktorander – runt ett tiotal. 

– Det känns bra att Energimyndigheten agerar långsiktigt för att bygga upp kunskap och kompetens och inte styrs av snabba opinionssvängningar. Just för tillfället har vi t.ex. i Sverige råkat hamna i en situation där nybilsförsäljningen av fordon som drivs av etanol har rasat under året. Som forskare måste vi dock agera mer långsiktigt än så. Frågan kommer ju tveklöst tillbaka, anser Gunnar Lidén.  

Om etanolen hamnat i dålig dager i Sverige gäller inte detta  internationellt där etanolintresset, särskilt i USA  är stort  och stora forskningssatsningar gjorts. I år öppnar också världens första storskaliga  fabrik för att göra etanol från lignocellulosa  i Italien. Ambitionen är att producera 40 tusen ton etanol per år.

– Men den biomassa som finns i Sydeuropa är inte samma som den vi har här i ”tajga-bältet”. Inom en tioårsperiod tror jag att vi ser en kommersiell anläggning även för barrvedsråvara också här. Men det är en stor investering som krävs, så förmodligen blir de första anläggningarna byggda i Nordamerika.

Totalt 43 miljoner kronor ges till fyra forskargrupper under en fyraårsperiod. Dessa leds av:
Guido Zacchi, professor vid Kemiteknik, 21 miljoner kronor.
Gunnar Lidén, professor vid Kemiteknik, 8,7 miljoner kronor.
Marie-Françoise Gorwa-Grauslund, professor vid Teknisk mikrobiologi, 10,4 miljoner kronor.
Pål Börjesson, professor vid Miljö- och energisystem, 3,4 miljoner kronor för bioraffinaderier (Detta projekt finansieras till hälften av programmet Etanolprocesser och till hälften av av Bränsleprogrammet)