lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Samverkan – på vems villkor?

2017-03-09

Samverkan är en del av LTH:s livsnerv. Vi utbildar främst för näringslivet och det omgivande samhället, även om en del stannar inom akademin. Denna kompetensförsörjning är enligt min mening vår viktigaste uppgift. Därför måste vi naturligtvis lyssna på våra avnämares behov, allt annat vore fel. Det betyder dock inte alltid att vi ska göra vad de säger. Vi ska lägga fundamentet för ett helt arbetsliv och ge grundläggande kunskaper. Naturligtvis ska vi även ge spetskunskaper och sammanfläta utbildningen med forskningen. Näringslivet har ibland mer kortsiktiga mål som vi ska balansera. Vi måste ömsesidigt förstå varandras behov och uppdrag. Därför gör vi nu ett omtag vad det gäller vår samverkan inom grundutbildningen och bjuder in till rådgivande grupper. Vi lyssnar! Men för näringsliv och andra gäller det att inte bara tänka här och nu, utan även på det framtida kompetensbehovet om ett antal år.

För forskningen är det egentligen samma sak, men här gäller andra förutsättningar. LTH lever till cirka två tredjedelar på externa medel, något som till stor del påverkar vår forskning. Jag är positiv till denna typ av medel som söks i konkurrens, men balansen måste vara rätt. Två tredjedelar känns för mycket. Samtidigt kräver många anslagsgivare mot- eller medfinansiering, vilket ytterligare gröper ur den sista tredjedelen. Detta gör att många forskare ägnar enorma mängder tid åt att skriva ansökningar och ragga pengar. Känns inte som ett effektivt användande av resurserna!

Nu finns förslag från statsmakterna att man ska börja mäta samverkan och detta ska bli en del av resursfördelningen till akademin. I och med att det är en uppgift vi har kan det ju kännas relevant. Då kan man ju fråga sig: Vad är samverkan och hur mäter vi den? Kan synas som en enkel fråga, men när vi sätter oss in i ämnet blir vi medvetna om problemen och konfliktlinjerna mellan olika typer av forskning: kalla det grund, nyfikenhetsbaserad, tillämpad eller innovationsdriven forskning. Politiken vill ha mer ”bang-for-the-buck”, men är det mer publikationer och citeringar de vill ha, eller mer innovationer och företag? Dessa behöver inte stå i motsatsförhållande till varandra, men de har ofta helt olika tidskonstanter och ges olika möjligheter!

När vi jobbar med näringslivet är det viktigt att vi, som jag sa vad det gäller utbildning, ömsesidigt förstår varandras behov och uppdrag. Rena utvecklingsprojekt bör ske som uppdragsforskning och betalas fullt ut av uppdragsgivaren. Om vi ska ha gemensamma forskningsprojekt måste de handla om mer långsiktiga frågeställningar. Frågeställningar som dock kan lösas snabbt med lite tur och skicklighet, men det kan också vara en del saker som tar "härifrån till evigheten". Akademin ska stå för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden i samhället och vara en resurs. Som en kollega brukar säga: det finns inget så tillämpat som en bra teori!

Akademin måste ta hänsyn till näringslivets behov av att skydda och utnyttja resultaten, men näringslivet måste samtidigt ta hänsyn till akademins behov av att publicera och göra sina resultat offentliga. Detta är lösbara problem om viljan finns. Men ibland måste anslagsgivarna, speciellt statliga sådana, stå upp för akademins oberoende. De måste vara med och hävda vår rätt att publicera, om än med fördröjning för att resultat ska kunna skyddas.

Jag är positiv till samarbete med näringslivet och har hållit på med det ända sedan min tid som doktorand under sent 80-tal och tidigt 90-tal, och jag har fortsatt hela tiden. Med ett fåtal undantag har det fungerat mycket bra. Det beror på ömsesidig respekt och förtroende mellan parterna. Låt oss jobba på det och inte hamna i evinnerliga diskussioner om kontrakt och Intellectual Property Rights, IPR!

Viktor Öwall
Rektor LTH

PS Jag har också nöjet att meddela att LTH har en ny vicerektor för Samverkan och Innovation: Charlotta Johnsson från Institutionen för reglerteknik.


2017-12-05

Så har även kvinnor inom akademin och inom teknikbranschen samlat sig – inte förvånande, men likväl skakande – till ett upprop inom ramen för Me too-kampanjen. Akademiuppropet, som undertecknats av 2 400 kvinnor, inleds med...[läs mer]


2017-09-25

Det talas mycket om digitalisering just nu. Vad menar vi egentligen med begreppet, och är det något nytt? Vad vi menar beror lite på vem man frågar, men vi kan ju vara överens om att information och tjänster blir mer och mer...[läs mer]


2017-08-31

Efter en lugn sommar i Lund och på LTH är det fullt av liv igen. Studenter överallt och det sprudlar av aktivitet. Under de senaste två veckorna har jag haft nöjet att välkomna LTH:s nya studenter i både Lund och Helsingborg....[läs mer]


2017-06-22

Tiden som leder fram till sommar är alltid en hektisk tid med mycket firande; examenshögtid, promotion, avtackningar och så vidare. Det är fantastiskt roligt men tar också tid från allt det andra som skall göras och lämnar inte...[läs mer]


2017-03-30

I förra bloggen diskuterade jag samverkan och tidigare att LTH utbildar för framtidsyrken. Men vad är det då vi samverkar inom och vad är det vi utbildar för? Nyligen fastställde LTH sin strategiska plan, och samtidigt har vi...[läs mer]


2017-02-16

Så var det då dags att ta tag i bloggandet efter helgerna och USA-resa. Ska också försöka att ha en lite högre frekvens under det kommande året. Både när jag var i Kalifornien förra veckan och här hemma hör man konstant att det...[läs mer]


2016-11-28

Idag ser, hör och läser vi mycket om faktaresistens: det vill säga ett förhållningssätt där man inte låter sig påverkas av det som talar emot ens egen uppfattning. De kanske tydligaste exemplen idag är valkampanjen inför Brexit...[läs mer]


2016-09-22

LTH är en av de fakulteter vid Lunds universitet som betecknas som enkönad. Vad som då främst diskuteras är antalet kvinnliga professorer, en siffra som på LTH ligger runt 15 procent och som dock varierar mycket inom fakulteten....[läs mer]


2016-09-01

Nu är alla studenter på plats igen och campus bubblar av liv. Känns härligt att vi är igång igen!Under sommaren har det i Sydsvenskan varit en debatt om att John E Franzéns magnifika verk ”Cadillac Eldorado” som prytt V-husets...[läs mer]


2016-08-19

Idag hade vi introduktion för närmare 600 internationella master- och utbytesstudenter från omkring 50 länder. Kändes oerhört positivt och aulan var full av förväntningar och förhoppningar. Fantastiskt roligt med energin från...[läs mer]


2016-07-06

I förra veckan inför Almedalen skrev jag en debattartikel med titeln "Smärtgränsen snart nådd" tillsammans med 16 andra företrädare för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Det vi diskuterar är den urholkning...[läs mer]


2016-06-29

Tiden när vi går mot sommaren är en tid för examenshögtider och festligheter av varierande slag, så även på LTH. Vi började med LTHs examenshögtid i universitetshuset den 20 maj då över 110 civilingenjörer, masterstudenter,...[läs mer]


2016-06-01

En gång om året bjuder ledningen för LTH in skånska riksdagspolitiker för att diskutera och utbyta idéer. Enligt sägnen hade vi en gång i tiden som tradition att också träffa Lunds kommunpolitiker. I höstas pratade vi om att...[läs mer]


2016-05-20

För nästa exakt ett år sedan ställde jag frågan ”Var var ni?” i min blogg. Det var efter förra årets hedersdoktorföreläsningar som var väldigt intressanta men tyvärr inte så välbesökta som jag hoppats på. Det fick mig att...[läs mer]


2016-05-04

Som jag en gång skrivit här i min blogg tycker jag att vi alla som arbetar här på Lunds Tekniska Högskola kan använda oss av mottot:Fråga inte vad LTH kan göra för dig, utan vad du kan göra för LTH.När den nya organisationen...[läs mer]


2016-03-31

Funderar du på att plugga till civilingenjör? Då tycker jag att du ska välja att studera vid Lunds Tekniska Högskola, vid Lunds universitet, Sveriges starkaste forskningsuniversitet. Och just nu är det extra hett med öppningen av...[läs mer]


2016-03-11

”Vi vet inte hur världen kommer att utvecklas under studenternas yrkeskarriär, men det kommer definitivt att hända mycket vi inte har koll på idag” skrev jag i min blogg i slutet av februari när jag betonade vikten av ett öppet...[läs mer]


2016-02-29

Förra veckan inleddes med det första Science and Innovations Talks på Tetra Pak som vi har skrivit om på LTH:s nyhetsplats. Det är ett initiativ som tagits för att skapa fler kontaktytor mellan företag och universitetets...[läs mer]


2016-02-05

”Ett universitet utan forskning är ett dåligt universitet. Ett universitet utan undervisning är inget universitet!” Detta är ett citat som yttrades av rektorn för universitetet i nederländska Twente när vi hade en diskussion...[läs mer]


2015-10-30

Som två av Lunds universitets dekaner reagerar vi starkt på Thomas Frostbergs krönika som publicerades den 24 oktober. I krönikan ”Universitetets innovationsarbete tillbaka till dåtiden” porträtteras den översyn som universitetet...[läs mer]


Visar post 1 till 20 av totalt 31.
<< Första < Föregående 1-20 21-31 Nästa > Sista >>

Viktor Öwall
rektor Lunds Tekniska Högskola

Viktor's book recommendations