lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Samverkan – på vems villkor?

2017-03-09

Samverkan är en del av LTH:s livsnerv. Vi utbildar främst för näringslivet och det omgivande samhället, även om en del stannar inom akademin. Denna kompetensförsörjning är enligt min mening vår viktigaste uppgift. Därför måste vi naturligtvis lyssna på våra avnämares behov, allt annat vore fel. Det betyder dock inte alltid att vi ska göra vad de säger. Vi ska lägga fundamentet för ett helt arbetsliv och ge grundläggande kunskaper. Naturligtvis ska vi även ge spetskunskaper och sammanfläta utbildningen med forskningen. Näringslivet har ibland mer kortsiktiga mål som vi ska balansera. Vi måste ömsesidigt förstå varandras behov och uppdrag. Därför gör vi nu ett omtag vad det gäller vår samverkan inom grundutbildningen och bjuder in till rådgivande grupper. Vi lyssnar! Men för näringsliv och andra gäller det att inte bara tänka här och nu, utan även på det framtida kompetensbehovet om ett antal år.

För forskningen är det egentligen samma sak, men här gäller andra förutsättningar. LTH lever till cirka två tredjedelar på externa medel, något som till stor del påverkar vår forskning. Jag är positiv till denna typ av medel som söks i konkurrens, men balansen måste vara rätt. Två tredjedelar känns för mycket. Samtidigt kräver många anslagsgivare mot- eller medfinansiering, vilket ytterligare gröper ur den sista tredjedelen. Detta gör att många forskare ägnar enorma mängder tid åt att skriva ansökningar och ragga pengar. Känns inte som ett effektivt användande av resurserna!

Nu finns förslag från statsmakterna att man ska börja mäta samverkan och detta ska bli en del av resursfördelningen till akademin. I och med att det är en uppgift vi har kan det ju kännas relevant. Då kan man ju fråga sig: Vad är samverkan och hur mäter vi den? Kan synas som en enkel fråga, men när vi sätter oss in i ämnet blir vi medvetna om problemen och konfliktlinjerna mellan olika typer av forskning: kalla det grund, nyfikenhetsbaserad, tillämpad eller innovationsdriven forskning. Politiken vill ha mer ”bang-for-the-buck”, men är det mer publikationer och citeringar de vill ha, eller mer innovationer och företag? Dessa behöver inte stå i motsatsförhållande till varandra, men de har ofta helt olika tidskonstanter och ges olika möjligheter!

När vi jobbar med näringslivet är det viktigt att vi, som jag sa vad det gäller utbildning, ömsesidigt förstår varandras behov och uppdrag. Rena utvecklingsprojekt bör ske som uppdragsforskning och betalas fullt ut av uppdragsgivaren. Om vi ska ha gemensamma forskningsprojekt måste de handla om mer långsiktiga frågeställningar. Frågeställningar som dock kan lösas snabbt med lite tur och skicklighet, men det kan också vara en del saker som tar "härifrån till evigheten". Akademin ska stå för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden i samhället och vara en resurs. Som en kollega brukar säga: det finns inget så tillämpat som en bra teori!

Akademin måste ta hänsyn till näringslivets behov av att skydda och utnyttja resultaten, men näringslivet måste samtidigt ta hänsyn till akademins behov av att publicera och göra sina resultat offentliga. Detta är lösbara problem om viljan finns. Men ibland måste anslagsgivarna, speciellt statliga sådana, stå upp för akademins oberoende. De måste vara med och hävda vår rätt att publicera, om än med fördröjning för att resultat ska kunna skyddas.

Jag är positiv till samarbete med näringslivet och har hållit på med det ända sedan min tid som doktorand under sent 80-tal och tidigt 90-tal, och jag har fortsatt hela tiden. Med ett fåtal undantag har det fungerat mycket bra. Det beror på ömsesidig respekt och förtroende mellan parterna. Låt oss jobba på det och inte hamna i evinnerliga diskussioner om kontrakt och Intellectual Property Rights, IPR!

Viktor Öwall
Rektor LTH

PS Jag har också nöjet att meddela att LTH har en ny vicerektor för Samverkan och Innovation: Charlotta Johnsson från Institutionen för reglerteknik.


2019-02-08

Robot i LTH:s robotlabb och frigolit i den ungefärliga formen av ett mänskligt huvud.

Utvecklingen av robotar är verkligen fascinerande. Tänk till exempel på Isaac Asimovs I, Robot från 1950, boken med nio noveller som utkom i svensk översättning 1954. Idag befinner vi oss närmare, eller egentligen i, en...[läs mer]


2019-01-25

Verket "Varifrån kommer vi? Vilka är vi? Vart går vi?" av konstnären Paul Gauguin.

Nyligen hamnade jag framför en dokumentär om den franska konstnären Paul Gauguin, en av favoriterna i min ungdom. Det ledde mig att fundera över konstnären som drevs av idéer och en vilja att förnya och gick all-in, och över...[läs mer]


2018-12-14

Så är terminen, som i ett avseende kulminerar med LTH:s examenshögtid, till ända. Inför och under den här händelsen känner jag mig spänd, ödmjuk och stolt. För min egen del innehåller den en återkommande förmån: att få hålla tal...[läs mer]


2018-12-03

Varje år besöker riksdagsledamöter som sitter på "Skånebänken", det vill säga ledamöter som är invalda från de skånska valkretsarna, LTH för att få information och träffa LTH:s ledning och LTHs näringslivsråd.I år...[läs mer]


2018-11-14

Studenterna är LTH:s viktigaste produkt, brukar jag säga. Det är genom att utbilda studenter som vi är till störst nytta för samhället.  Därför blir jag otroligt stolt varje år när jag besöker ARKAD, som är södra Sveriges...[läs mer]


2018-10-31

Vi hör om det överallt, att det är en stor brist på ingenjörer, arkitekter och designers. Och det gäller i stort sett alla områden där vi utbildar. Dock har vi under flera år haft paradoxen att vi varit tvungna att begränsa vårt...[läs mer]


2018-10-06

På LTH har vi under en tid funderat på hur vi ska förklara bättre för omvärlden vad vi gör och vad som driver oss. För att göra detta har vi – vilket föll sig naturligt – utgått från vår vision som arbetats fram av...[läs mer]


2018-06-14

Kanske har ni sett nya LTH-nytt som skickas ut till alla de LTH-alumner som registrerat sig i vårt alumninätverk och andra intressenter och som naturligtvis finns tillgängligt elektroniskt. Jag är stolt över den metamorfos...[läs mer]


2018-06-07

Så är tiden inne att önska oss alla vid LTH en riktigt skön sommar. Jag vill passa på att önska lycka till åt alla er som nu lämnar LTH, efter fullföljd utbildning eller av andra anledningar. Jag hoppas att ni härifrån tar med er...[läs mer]


2018-05-09

Då står det klart att Lunds universitet kommer att ansluta som så kallad core partner till den nationella plattformen Treesearch [http://www.treesearch.se/], en kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom forskning på nya material och...[läs mer]


2018-03-29

Termen ”Liberal Arts” kan tolkas på många olika sätt – själv använder jag uttrycket när jag förespråkar att studenter som går längre program vid Lunds universitet inom ramen för sin utbildning ska få läsa andra ämnen och vid...[läs mer]


2018-03-12

Så har det blivit dags att skapa nya initiativ inom grundutbildningen och öka antalet studenter som antas till LTH. Under sex år har vi levt med överproduktion inom utbildningen, det vill säga att vi utbildat fler studenter än vi...[läs mer]


2017-12-05

Så har även kvinnor inom akademin och inom teknikbranschen samlat sig – inte förvånande, men likväl skakande – till ett upprop inom ramen för Me too-kampanjen. Akademiuppropet, som undertecknats av 2 400 kvinnor, inleds med...[läs mer]


2017-09-25

Det talas mycket om digitalisering just nu. Vad menar vi egentligen med begreppet, och är det något nytt? Vad vi menar beror lite på vem man frågar, men vi kan ju vara överens om att information och tjänster blir mer och mer...[läs mer]


2017-08-31

Efter en lugn sommar i Lund och på LTH är det fullt av liv igen. Studenter överallt och det sprudlar av aktivitet. Under de senaste två veckorna har jag haft nöjet att välkomna LTH:s nya studenter i både Lund och Helsingborg....[läs mer]


2017-06-22

Tiden som leder fram till sommar är alltid en hektisk tid med mycket firande; examenshögtid, promotion, avtackningar och så vidare. Det är fantastiskt roligt men tar också tid från allt det andra som skall göras och lämnar inte...[läs mer]


2017-03-30

I förra bloggen diskuterade jag samverkan och tidigare att LTH utbildar för framtidsyrken. Men vad är det då vi samverkar inom och vad är det vi utbildar för? Nyligen fastställde LTH sin strategiska plan, och samtidigt har vi...[läs mer]


2017-02-16

Så var det då dags att ta tag i bloggandet efter helgerna och USA-resa. Ska också försöka att ha en lite högre frekvens under det kommande året. Både när jag var i Kalifornien förra veckan och här hemma hör man konstant att det...[läs mer]


2016-11-28

Idag ser, hör och läser vi mycket om faktaresistens: det vill säga ett förhållningssätt där man inte låter sig påverkas av det som talar emot ens egen uppfattning. De kanske tydligaste exemplen idag är valkampanjen inför Brexit...[läs mer]


2016-09-22

LTH är en av de fakulteter vid Lunds universitet som betecknas som enkönad. Vad som då främst diskuteras är antalet kvinnliga professorer, en siffra som på LTH ligger runt 15 procent och som dock varierar mycket inom fakulteten....[läs mer]


Visar post 1 till 20 av totalt 43.
<< Första < Föregående 1-20 21-40 41-43 Nästa > Sista >>

Viktor Öwall
rektor Lunds Tekniska Högskola

Viktor's book recommendations

Prenumerera

Sign up rektors blogg

Page 1

Beställ broschyren "Drömmar & upptäckter" på info@lth.se