lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Utvecklingskonferens LU 27 september 2007 - Call for Paper

Utvecklingskonferens LU, ”Att tänka om – ett kvalificerat akademiskt lärarskap” 27 september 2007: Call For Paper

Till hösten äger LU:s första utvecklingskonferens om högskolepedagogik rum. Var med och forma den innehållsligt genom att medverka. Abstrakt för bidrag kommer att kunna lämnas in 1-13 april på konferenswebben, där anvisningar finns utlagda. Arrangörer är: LU:s Centre for Educational Development och områdesrepresentanter.

Utvecklingskonferens LU 2007 Konferenswebben