lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

USA-ambassadören på LTH

I sitt sökande efter ny miljöteknik, intressant för amerikanska riskkapitalister, besökte ambassadör Michael Wood från USAs beskickning i Stockholm Lund på torsdagen. Med sig hade han bl a mr Robert Dixon från energidepartementet.


Björn Karlsson (t v) i samspråk med ambassadör Wood.

Sällskapet träffade bl a universitetsrektor Göran Bexell, LTHs rektor Gunilla Jönson, chefen för Internationella miljöinstitutet Tomas B Johansson, Wilhelm Agrell från Forskningspolitiska institutet och Hans Möller från Ideon Center under en lunch på Ideon.
Efter en presentation av några Ideonföretag gick man över till LTH och besökte EBD-labbet under ledning av professor Björn Karlsson. Han visade olika sorters solfångare och arkitekt Maria Wall talade om passivhus.
Företaget Aerogel fick också demonstrera sitt unika isolerglas.


På bilden syns även Ideonchefen Hans Möller och Robert Dixon.

2007-04-27

Mats Nygren
Foto: Mats Nygren/LTH