lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Tio miljoner till Lundaprojekt

Forskningsrådet för Arbetsliv & Socialvetenskap, FAS, satsar 30 miljoner kronor på forskning inom Lunds universitet, som dämed kniper därmed två av de totalt tio stöden till nationella så kallade FAS-centra. De två forskningsmiljöerna i Lund har tilldelats fem miljoner vardera per år i tre år.
I ett äldreforskningsprojekt ingår professor Agneta Ståhl, LTH och Susanne Iwarsson vid medicinska fakulteten.
Centrum för Medicin och Teknologi för Arbetsliv och Samhälle vid Lunds universitet, METALUND, är också det är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten och LTH. Projektledare är docent Maria Albin med assistans av professor Mats Bohgard, LTH.

 Pressmeddelande

2007-04-17

Mats Nygren