lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Invigning av Nanolaboratoriet

Lunds universitet har nu ytterligare stärkt sitt varumärke som norra Europas nanocentrum – ett nytt skånskt spjutspetsområde, sa landshövding Göran Tunhammar. Han ville därför gratulera universitetet, LTH och Vetenskapsrådet till kloka investeringar.

Den 17 januari invigdes det nya nanolaboratoriet. Förutom landshövdingen medverkade universitetets rektor Göran Bexell och LTHs rektor Gunilla Jönson samt en lång rad celebra gäster, t ex kommunalrådet Ilmar Reepalu, styrelseledamot i Nanometerkonsortiet.

Göran Bexell uppskattade särskilt att den stora satsningen på nanoforskning också har kompletterats med utbildning.

Gunilla Jönson avslöjade att professor Lars Samuelson hämtat idén till sina omtalade nanotrådar i Japan.

– Det visar vikten av internationella kontakter och att vara lyhörd för nya idéer. Nanokonsortiet arbetar i kontakt både med andra forskare och med företag.

Inledningsvis berättade professor Lars Samuelson om utvecklingen av nanoforskningen i Lund. Hans företrädare Hermann Grimmeiss fanns också på plats.

Pär Omling, professor vid Avdelningen för fasta tillståndets fysik, där laboratoriet finns, och samtidigt generaldirektör för Vetenskapsrådet bekräftade att det rådde en total avsaknad av respekt för olika gränser vid avdelningen och inom Nanometerkonsortiet.

Nu är det inte bara Vetenskapsrådet som stöttar forskningen utan en lång rad finansiärer där Knut och Alice Wallenbergs stiftelse representerades av dess verkställande ledamot Erna Möller. Den stiftelsen har bekostat mycket av den nya utrustningen.

Regiondirektör Mikael Lundström i Akademiska hus konstaterade att detta var det dyraste och mest komplexa bygge man någonsin gjort i Lund. Han tog första spadtaget för ungefär 1,5 år sedan.

Sång av kören Hermans, en god lunch, visning av de nya 300 kvadratmetrarna stötdämpade och välventilerade laboratorierna samt ett minisymposium i nyinredda mötesutrymmen ingick också i programmet.


Kören Hermans sjöng in labbet för Lars Samuelson och landshövdingen.


Laboratoriechef Ivan Maximov var nöjd.


Förre prorektorn Arne Ardeberg, LTHs prorektor Klas Malmqvist och universitets vicerektor Björn Wittenmark.

Text och foto: Mats Nygren 

2007-01-22