lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Energimyndigheten beviljar 3,2 miljoner till professor Lena Neij för forskning kring energipolitiska styrmedel

Energimyndigheten har beviljat professor Lena Neij vid Internationella miljöinstitutet (IIIEE) 3 250 000 kronor för forskningsprojektet "Metod för utvärdering av energipolitiska styrmedel för en effektivare enrgianvändning".

Projektet startar i år och kommer att pågå under fyra år framåt.

3,2 miljoner till Lena Neij Pressmeddelande Energimyndigheten

För mer information kontakt:

E-post: Lena Neij, Internationella miljöinstitutet

2006-02-08