lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Bästa pedagogen på LTH utsedd

Nina Reistad har av LTH:s studentkår blivit utsedd till 2007 års pedagogiska pristagare med följande motivering:

”Genom sitt ständiga utvecklande och strävan mot nya höjder kämpar hon tappert för att ta hänsyn till alla studenters önskemål. Det öppna sinnet och välanpassade arbetssättet genomsyrar hennes arbete och skapar en miljö i vilken studenterna bereds möjlighet till att prestera och leverera maximalt.

Hon är en ledstjärna på området utveckling och lägger ned mycket tid på samtliga parter för att uppnå excellens. Nina Reistad är och förblir en av LTHs främsta pedagogiska lärare och det är för TLTH en ära att få tillägna Nina Reistad TLTHs pedagogiska pris 2007”

Priset delas ut på Studentkårens kårbal den 12 maj.

TLTH:s pedagogiska pris sedan 1986 Läs mer om TLTH:s pedagogiska pris, som delats ut sedan 1986 (pdf-fil)

2007-04-26

Kristina Lindgärde