lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Avtal tecknat med Zhejiang University i Kina

LTH har tecknat avtal om att förlägga Kinainriktningen på LTH:s civilingenjörsutbildningar till Zhejiang University i Hangzhou. Zhejiang University tillhör de absolut topprankade i Kina och har över 40 000 studenter inom alla vetenskapliga fält. Avtalet innebär att LTH:s civilingenjörsstudenter på Kinainriktningen läser språk och teknik en termin i Kina redan under sitt tredje år. I kurserna blandas både lärare och studenter från LTH och Zhejiang University. 

LTH och Zhejiang University har även startat ett utbytesprogram med början redan hösten 2007. Under våren har liknande avtal även träffats med Shanghai Jiao Tong University och Xiamen University. I LTH:s Kinasatsning ingår även en sommarskola vid Xiamen University. I juni reser åtta civilingenjörsstudenter vid LTH till Xiamen för att under en månad utföra projektarbeten i par med kinesiska studenter. Både kinesiska och svenska lärare är handledare i Kina.

2007-05-30