lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

ABB-stipendium till Olof Samuelsson

Docent Olof Samuelsson vid Lunds Tekniska Högskola och docent Yuriy Serdyuk vid Chalmers tekniska högskola, har tilldelats årets stipendium på 50.000 kronor vardera ur Gunnar Engströms ABB-stiftelse.

Olof Samuelsson (bilden) belönas för sin forskning om tillförsel av energi till elsystemet, från småskalig vindkraft till storskalig elgenerering. Han är docent och universitetslektor vid institutionen för industriell automation och elektroteknik och disputerade på LTH år 1997, blev docent år 2003 och fick tjänst som universitetslektor på samma högskola år 2006.

Hans forskning rör bland annat effektpendlingar i elsystemet och metoder att styra och dämpa dessa. Olof studerar kraftverks störningstålighet – alltifrån små vindanläggningar till stora kärnkraftverk – och har gjort värdefulla bidrag inom hela forskningsfältet. Han arbetar både med simuleringar och ett stort inslag av praktiska fältförsök.

Under senare år har vindkraft eller distribuerad generering, varit Olofs huvudinriktning och han medverkar i ett stort EU-gemensamt forskningsprojekt på området. Hans arbete röner uppskattning från den skandinaviska kraftbranschen, där vindkraft är under stark utveckling.

Gunnar Engströms ABB-stiftelse har som syfte att uppmärksamma och belöna yngre, framgångsrika forskare för deras insatser inom svensk energiforskning.

 Stipendiet delas i år ut i Västerås den 18 juni under 3rd International Green Energy Conference den 18-20 juni.

 LÄS PRESSMEDDELANDET FRÅN ABB

2007-06-13