lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Vicerektor blir rektor

2016-10-26

Annika Olsson, vicerektor LTH och snart rektor för Campus Helsingborg.

Annika Olsson, vicerektor på LTH, blir ny rektor för Campus Helsingborg från och med 1 januari 2017. Men helt lämnar hon inte LTH.

– Det känns spännande. Jag brinner mycket för samverkan med omgivande samhälle och tvärvetenskap i både forskning och utbildning, något som är ett signum för Campus Helsingborg, säger Annika Olsson.

Hon efterträder Jesper Falkheimer, som fortsätter till en tjänst som chef för sektionen Forskning, samverkan och innovation vid Lunds universitet.

– Annika har bidragit enormt mycket till att utveckla LTH vad det gäller samverkan med det omgivande samhället och innovationsklimatet. Campus Helsingborg får en fantastisk resurs och vi önskar Annika all lycka i sin nya roll. Dock innebär ju inte detta att hon lämnar LTH utan hon har fortfarande kvar forskning och undervisning vid LTH, säger LTH:s rektor Viktor Öwall.

Annika Olsson är professor i förpackningslogistik och har en gedigen näringslivsbakgrund från bland annat Tetra Pak och Alfa Laval. Förutom sin forskning vid LTH har hon även varit inblandad i flera verksamheter med anknytning till Helsingborg. Hon är en av de ansvariga för det tvärvetenskapliga Centrum för handelsforskning och hon sitter även med i styrgruppen för ReLog, som forskar inom handels- och citylogistik.

– Det känns stimulerande med den utvecklingspotential som finns i Helsingborg, exempelvis inom innovationsområdet. Det nära samarbetet med Helsingborgs stad känns som en bra plattform för fortsatt utveckling av Campus, säger Annika Olsson.

Campus Helsingborg är en del av Lunds universitet med ungefär 4 000 studenter, man ska bedriva gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med företag och offentlig sektor.

Läs mer om Annika Olsson och hennes forskning