lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Världen kan följa Examenshögtiden

2016-05-20

Precis som förra året sänds fredagens examenshögtid på www.lth.se/stream. FOTO: Gunnar Menander

Över 110 nyutexaminerade civilingenjörer, masterstudenter, högskoleingenjörer och arkitekter diplomeras idag på LTH:s examenshögtid i universitetsaulan.

Högtiden livesänds så att vänner, familj och intresserade som inte kan närvara har möjlighet att följa ceremonin.

Follow the Graduation Ceremony.

Följ Examenshögtiden här.

Utöver högtidstal, diplomutdelning och musik blir det stipendieutdelning:

- Sparbanksstiftelsen Färs och Frostas forskningspris går till Xiang Gao vid Institutionen för elektro- och informationsteknik. Stiftelsens pris för bästa examensarbete går till Josefin Eliasson och Vita Jarolimkova som gjort examensarbeten inom Designvetenskaper.

- LTH-doktoranderna Caroline Fredriksson från Teknisk vattenresurslära och Jakob Helander från Elektro- och informationsteknik får resestipendier från Skånska ingenjörklubbens 100-årsstiftelse.

- För andra gången delas Karl-Erik Sahlbergs stipendium ut. Detta går till Elin Oscarsson, som skrivit ett examenarbete inom Läkemedelsteknologi.