lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

The Way Forward tog avstamp för framtiden

2016-10-20

K2 anordnade den 5-6 oktober resultatkonferensen The Way Forward. Cirka 70 deltagare bjöds på två internationella keynote och en inblick i pågående forskning vid K2. Nu kan alla som är intresserade av kollektivtrafikforskning ta del av de filmade keynote-föreläsningarna och ladda ned samtliga presentationerna från de två dagarna.

  

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige.