lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Skånska riksdagsledamöter besökte LTH

2016-12-06

Från vänster: Boriana Åberg (M), Linus Hammarlund (ordf. Teknologkåren), Fredrik Palmqvist (kanslichef), Viktor Öwall (rektor), Annika Mårtensson (prorektor), Per-Ingvar Johnsson (C) och Gunilla Nordgren (M). Med på mötet var även Per Warfvinge (vicerektor) och Beatrice Nordlöf (avdelningschef Ledningsstöd).

Ungdomar som har valt fel gymnasieutbildning, nyanlända ingenjörers möjligheter och varför LTH får högt betyg av studenter. Det var några av punkterna på agendan när LTH:s ledning mötte skånska riksdagsledamöter.

Varje år besöker riksdagsledamöter som är invalda från de skånska valkretsarna LTH. De träffar då LTH:s ledning, som berättar om aktuella utbildnings- och forskningsfrågor.

- Det är viktigt för oss att få möjlighet att berätta vad som händer på LTH, och förmedla olika sorters funderingar och frågeställningar, sade LTH:s rektor Viktor Öwall.

På årets dagordning fanns studenterna – både nuvarande och potentiella – som en röd tråd. Diskussionspunkterna var, kortfattat, följande:

  • Nyheter från LTH. Rektor Viktor Öwall om året som gått. 
  • Utvecklingen på Trafikflyghögskolan TFHS i Ljungbyhed.
  • Livet som student på LTH. LTH får höga betyg i Universums enkät, speciellt när det gäller att rekommendera LTH till andra studenter. Teknologkårens ordförande Linus Hammarlund om hur det är att vara LTH-student. 
  • Ska ungdomar som valt annat på gymnasiet få välja teknikvägen senare? Vicerektor Per Warfvinge om LTH:s utökning av platser på den förberedande utbildningen Tekniskt basår. 
  • Nyanlända ingenjörers möjligheter – om ”Korta vägen” och nya studenter på LTH. Prorektor Annika Mårtensson om arbetet för att få in nyanlända personer med examina eller påbörjad utbildning i hemlandet i LTH:s befintliga program.
  • SI (Supplemental instruction) och genomströmning. Annika Mårtensson om hur SI hjälper studenter att lyckas på inledande svåra kurser, och om genomströmningen generellt på LTH:s programutbildningar.