lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Rektors blogg: Det kom ett brev om industrinytta …

2018-06-14

Kanske har ni sett nya LTH-nytt som skickas ut till alla de LTH-alumner som registrerat sig i vårt alumninätverk och andra intressenter och som naturligtvis finns tillgängligt elektroniskt.

Jag är stolt över den metamorfos LTH-nytt genomgått under senare år och vi får många positiva kommentarer. Men jag blir också glad när vi får reaktioner – och häromdagen kom ett mejl om senaste numret, med en fråga kring det som var nya numrets tema eller fokus – hur LTH är till nytta för industrin:

”Tack för senaste numret. Intressant att ett universitet trycker så hårt på industrinytta. Man brukar ju vilja understryka den oberoende forskningen och det fria valet av forskningsfält. Nu liknar inriktningen mycket den vid ett forskningsinstitut. (…)”

Läs hela Vikor Öwalls blogginlägg