lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Rekordmånga professorer installerades

2016-10-18

I fredags installerades 38 professorer vid Lunds universitet, varav 13 är LTH-professorer. ARKIVBILD 2015: Gunnar Menander

Lunds universitet har fått 38 nya professorer. Av dessa är 13 professorer från LTH.

Installationshögtiden hölls i universitetsaulan i fredags, och installationsföreläsningen gavs av nyblivne professorn i nationalekonomi, Tommy Andersson.

Följande LTH-professorer installerades:

• Per-Erik Austrell, byggnadsmekanik

• Sara Ek, immunteknologi

• Magnus Genrup, kraftverksteknik

• Yvonne Granfeldt, livsmedelsteknologi inriktning nutrition

• Eskil Hansen, tillämpad matematik inriktning numerisk analys

• Buon Kinog Lau, elektrovetenskap inriktning tillämpad vågutbredning

• Malin Lindstedt, immunteknologi

• Erik Lindström, matematisk statistik inriktning finansiell statistik

• Kent Persson, byggnadsmekanik

• Marilyn Rayner, livsmedelsteknik

• Miklas Scholz, teknisk vattenresurslära

• Mathias Wallin, hållfasthetslära

• Lei Ye, tillämpad biokemi inriktning molekylär avtrycksteknik

 

Läs mer om professorerna här: http://www.lu.se/om-universitetet/akademiska-hogtider/professorsinstallationer