lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Pufendorfinstitutetet utlyser teman och Advanced study Groups

2016-10-25

På Pufendorfinstitutetet vid Lunds universitet pågår just nu utlysningar av 2017-2018 års teman och Advanced study Groups.

Ett "tema" är ett projekt som kretsar kring ett eller flera aktuella vetenskapliga problem och där det för att hitta lösningar och svar behövs perspektiv från flera discipliner samtidigt. ”Teman” initieras av forskare från alla områden och fakulteter. För att antas som ”tema”, måste projektet till sin karaktär vara originellt, det ska hålla en hög vetenskaplig nivå och inkludera medlemmar från minst tre fakulteter.

Läs mer om teman här http://www.pi.lu.se/om-oss/vad-ar-tema

En Advanced studygroup kan beskrivas som ett ”mini-tema” - en grupp forskare från minst tre fakulteter som samlas kring ett gemensamt forskningsproblem. I en ASG ges tillfälle att arbeta med ett forskningsproblem eller idé som befinner sig i ett tidigt skede.

Läs mer om ASG här http://www.pi.lu.se/om-oss/vad-ar-en-advanced-studygroup
Information om hur man söker till ett tema eller till en ASG:
http://www.pi.lu.se/vad-hander/sok-tema/utlysning-tema-2016-2017
http://www.pi.lu.se/om-oss/vad-ar-asg/hur-foreslar-man-en-advanced-studygroup
 
På engelska:
http://www.pi.lu.se/en/whats-up/search-theme
http://www.pi.lu.se/en/whats-up/search-asg