lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Materialforskare och frontfigur för den moderna elektroniken ny hedersdoktor

2017-12-15

Christopher Palmstrøm

Till LTH:s hedersdoktor 2018 utses Christopher Palmstrøm, professor i Material science och Electrical engineering, University of California Santa Barbara (UCSB).


Motiveringen lyder:

”Professor Christopher Palmstrøm har i sin forskning på ett framstående sätt bidragit inom modern elektronik, särskilt med att koppla samman magnetiska övergångs och sällsynta jordartsmetaller med III-V halvledare. Palmstrøms forskning fortsätter att ha en betydande inverkan på nya applikationer inom elektronik, fotonik och spintronik och för den grundläggande förståelsen av sammansatta material. Genom ett mångårigt personligt engagemang kopplat till nanoforskningen i Lund, har prof. Palmstrøm på ett avgörande sätt bidragit till den position Lunds universitet och LTH idag har inom området. ”